รถติดโคลนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เราก็เข้าไปช่วยครับ

outsource ผลงานรถยก รถสไลด์ รถลาก

รถติดโคลนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เราก็เข้าไปช่วยครับ